Bestyrelsen


Be calm and ride

a Friesian


Bestyrelsen i

Frieser Sjælland

             Bestyrelsen har konstituerede sig således:

Formand:

Thomas Frisenette, mail: formand@friesersjaelland.dk


Næstformand:

Lone Helmo, mail: naestformand@friesersjaelland.dk


Sekretær:

Susan Valentin, mail: sekretaer@friesersjaelland.dk


Kasserer:

Birgitte Marskot, mail: kasserer@friesersjaelland.dk


Bestyrelsesmedlem:

Elo Olsen, mail: bestyrelsesmedlem@friesersjaelland.dk


Suppleant:

Bettina Pinion, mail: suppleant@friesersjaelland.dk


Revisor:

Jens Simonsen


Revisorsuppleant:

Gitte Olsen