Bestyrelsen

Touch by a Horse


Velkommen til

Frieser Sjælland

En verden med Frieser Heste


Be calm and ride

a Friesian

Bestyrelsen i

Frieser Sjælland

             Bestyrelsen har konstituerede sig således:

Formand:

Thomas Frisenette, mail: formand@friesersjaelland.dk

Næstformand:

Lone Helmo, mail: naestformand@friesersjaelland.dk

Sekretær:

Susan Valentin, mail: sekretaer@friesersjaelland.dk

Kasserer:

Birgitte Marskot, mail: kasserer@friesersjaelland.dk

Bestyrelsesmedlem:

Elo Olsen, mail: bestyrelsesmedlem@friesersjaelland.dk

Suppleant :

Bettina Pinion, mail: suppleant@friesersjaelland.dk